Shri Aswini Brick Industries

Sundaracholavaram Village,

Tiruverkadu, Chennai – 600077.

 

Phone: +91-9738-309-309

Email: [email protected]